Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

1. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.01.2021

Data upublicznienia zapytania: 11.01.2021 r.

Przedmiot: Sporządzenie opracowania dotyczącego koncepcji wykonania komory oraz ramy do Projektu „innowacyjnego urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych”

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2021 r.

[szczegóły …]

2. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.01.2021r.

Data upublicznienia zapytania: 12.01.2021 r.

Przedmiot: sporządzenie opracowania dotyczącego przeprowadzenia badań MES komory oraz ramy do Projektu „innowacyjnego urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure  processing),  działające  w  sposób  ciągły,  jako  nowoczesna  alternatywa  dla  tradycyjnych procesów termicznych

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2021 r

[szczegóły …]

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-55292

Data upublicznienia zapytania: 22.06.2021 r.

Przedmiot: Projekt systemu uszczelnień interfejsu korek / zbiornik, wytrzymującego minimum 10 000 cykli napełniania i utrzymywania ciśnienia roboczego o wysokości 600 MPa, dla urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

[szczegóły … ]    [załącznik nr 1]    [załącznik nr 2]

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-58850

Data upublicznienia zapytania: 12.07.2021 r.

Przedmiot: Projekt systemu uszczelnień interfejsu korek / zbiornik, wytrzymującego minimum 10 000 cykli napełniania i utrzymywania ciśnienia roboczego o wysokości 600 MPa, dla urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

[szczegóły …]   [załącznik nr 1]   [załącznik nr 2]


5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-59295

Data upublicznienia zapytania: 14.07.2021 r.

Przedmiot: 36-miesięczna licencja oprogramowania służącego do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażone w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych, szkolenie z obsługi – 1 szt.

Termin wykonania zamówienia: do 13.08.2021 r.

[szczegóły …]    [załącznik nr 1]     [załącznik nr 2]

6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-61257

Data upublicznienia zapytania: 27.07.2021 r.

Przedmiot: Celem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie trzech projektantów, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenia albo o dzieło do opracowania projektu mechanicznego (wykonawczego) prototypu urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

Termin składania ofert: 03.08.2021 do godz. 16.00.

[szczegóły …]     [załącznik nr 1]     [załącznik nr 2]