Projekty UE

Innowacyjne urządzenie do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych

 

Nr Umowy:                                                     POIR.01.01.01-00-0350/20-00

Czas realizacji:                                               01.12.2020 – 31.05.2023

Koszty kwalifikowane:                                8.357.140,00 PLN

Kwota dofinansowania:                              5.651.932,80 PLN

 

Opis projektu:

 

W dniu 24 września 2020 r. DS TECHNOLOGY Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku  zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0350/20-00 pt.: „Innowacyjne urządzenie do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych”  w ramach Poddziałania 1.1.1.  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest przez DS TECHNOLOGY Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku. Całkowita wartość Projektu wynosi 8.357.140,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 8.357.140,00 PLN, zaś wysokość dofinansowania wynosi 5.651.932,80 PLN, co stanowi 67.63% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Celem projektu jest wytworzenie i przetestowanie innowacyjnego urządzenia przemysłowego do utrwalania i przetwarzania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do 600 MPa (HPP – high pressure processing). W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana prototypowa komora wysokiego ciśnienia, system uszczelnienia komory oraz system do wytwarzania i podwyższania (wzmacniania) ciśnienia w komorze. Testy ciśnieniowe wykonane na komorze i wyniki badań wytrzymałościowych, przeprowadzone w docelowych warunkach pracy, zdeterminują wybór finalnej konstrukcji komory i jej komponentów. Komora testowa będzie odpowiadała rozmiarom komory w urządzeniu docelowym. Wybrane rozwiązanie zostanie zastosowane przy budowie kompletnego urządzenia przemysłowego działającego w systemie pracy ciągłej. W drugiej fazie projektu wyprodukowany zostanie prototyp przemysłowy maszyny oraz przeprowadzone zostaną testy technologiczne na wybranych produktach spożywczych. Celem tych badań będzie finalna walidacja procesu, jak i kompletnego rozwiązania do wysokociśnieniowego przetwarzania żywności. Projekt obejmuje zarówno badania przemysłowe jak i rozwojowe.

Zapytania ofertowe