Projekty UE

Innowacyjne urządzenie do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0350/20-00
Czas realizacji: 01.12.2020 – 31.05.2023
Koszty kwalifikowane: 8.357.140,00 PLN
Kwota dofinansowania: 5.651.932,80 PLN

Opis projektu:

W dniu 24 września 2020 r. DS TECHNOLOGY Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0350/20-00 pt.: „Innowacyjne urządzenie do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest przez DS TECHNOLOGY Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku. Całkowita wartość Projektu wynosi 8.357.140,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 8.357.140,00 PLN, zaś wysokość dofinansowania wynosi 5.651.932,80 PLN, co stanowi 67.63% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Celem projektu jest wytworzenie i przetestowanie innowacyjnego urządzenia przemysłowego do utrwalania i przetwarzania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do 600 MPa (HPP – high pressure processing). W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana prototypowa komora wysokiego ciśnienia, system uszczelnienia komory oraz system do wytwarzania i podwyższania (wzmacniania) ciśnienia w komorze. Testy ciśnieniowe wykonane na komorze i wyniki badań wytrzymałościowych, przeprowadzone w docelowych warunkach pracy, zdeterminują wybór finalnej konstrukcji komory i jej komponentów. Komora testowa będzie odpowiadała rozmiarom komory w urządzeniu docelowym. Wybrane rozwiązanie zostanie zastosowane przy budowie kompletnego urządzenia przemysłowego działającego w systemie pracy ciągłej. W drugiej fazie projektu wyprodukowany zostanie prototyp przemysłowy maszyny oraz przeprowadzone zostaną testy technologiczne na wybranych produktach spożywczych. Celem tych badań będzie finalna walidacja procesu, jak i kompletnego rozwiązania do wysokociśnieniowego przetwarzania żywności. Projekt obejmuje zarówno badania przemysłowe jak i rozwojowe.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.01.2021

Data upublicznienia zapytania: 11.01.2021 r.

Przedmiot: Sporządzenie opracowania dotyczącego koncepcji wykonania komory oraz ramy do Projektu „innowacyjnego urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych”

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.01.2021r.

Data upublicznienia zapytania: 12.01.2021 r.

Przedmiot: sporządzenie opracowania dotyczącego przeprowadzenia badań MES komory oraz ramy do Projektu „innowacyjnego urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP – high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów termicznych

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-55292

Data upublicznienia zapytania: 22.06.2021 r.

Przedmiot: Projekt systemu uszczelnień interfejsu korek / zbiornik, wytrzymującego minimum 10 000 cykli napełniania i utrzymywania ciśnienia roboczego o wysokości 600 MPa, dla urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-58850

Data upublicznienia zapytania: 12.07.2021 r.

Przedmiot: Projekt systemu uszczelnień interfejsu korek / zbiornik, wytrzymującego minimum 10 000 cykli napełniania i utrzymywania ciśnienia roboczego o wysokości 600 MPa, dla urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-59295

Data upublicznienia zapytania: 14.07.2021 r.

Przedmiot: 36-miesięczna licencja oprogramowania służącego do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażone w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych, szkolenie z obsługi – 1 szt.

Termin wykonania zamówienia: do 13.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-61257

Data upublicznienia zapytania: 27.07.2021 r.

Przedmiot: Celem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie trzech projektantów, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenia albo o dzieło do opracowania projektu mechanicznego (wykonawczego) prototypu urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

Termin składania ofert: 03.08.2021 do godz. 16.00.